Witaj w Oficjalnym Sklepie Radomiaka!

Regulamin


§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.radomiak.pl (zwany dalej "Sklep"), prowadzony jest przez: RADOMIAK SP. Z O.O. I e-mail: biuro@radomiak.pl I fax: 48 385 86 90 I ul. Malczewskiego 18 I 26-600 Radom I NIP: 796-296-74-18 I REGON: 361087056 I KRS: 0000548971 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS I Kapitał zakładowy 100.000,00 PLN pokryty w całości.

2. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania do nich zmian. O każdej takiej zmianie zostanie zawarta informacja na stronie internetowej Sklepu.

3. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT (w zależności od życzenia Klienta).

4. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia są realizowane w polskiej walucie.

5. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§ II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia.

2. W celu złożenia zamówienia użytkownik musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu.

3. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej UPS. Kupujący obciążany jest kosztami dostawy określonymi w momencie składania zamówienia.

4. Sklep udostępnia następujące formy doręczania zamówień: a) Przesyłka kurierska w opcji płatności przy odbiorze paczki - koszt: 20 zł.

5. Sklep udostępnia następujące formy płatności: a) Gotówką przy odbiorze paczki.

6. Wysyłka towaru następuje w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie jednak prawo opóźnienia w wysyłce w szczególnych przypadkach do 5 dni roboczych. W przypadku opóźnień Sklep poinformuje o tym Klienta.

7. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 3 dni od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobach realizacji zamówienia: a) całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia; b) częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie towaru niedostępnego w magazynie; c) anulowanie całości zamówienia.

8. Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wysyłki związane z brakiem kontaktu z Klientem.

9. Wysyłki są realizowane na terenie Polski oraz za granicę po uprzednim kontakcie na linii Klient-Sklep i indywidualnej wycenie kosztów takiej wysyłki.

10. Wszystkie przesyłki są dostarczane na adres podany w zamówieniu.

§ III. ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni kalendarzowych (liczonych od daty dostarczenia towaru). W powyżej wskazanym terminie konsument zobowiązany jest do wysłania do Sklepu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z w/w prawa Klient jest zobowiązany zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym.

2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient może wysłać towar, z którego rezygnuje. Jeśli Klient nie prześle zwracanego towaru wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest to uczynić w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

3. Klient ponosi koszt odesłania towaru do Sklepu lub koszt wysyłek w procedurze wymiany towaru. W przypadku wymiany towaru klient ponosi koszty wysyłki do i ze Sklepu.

4. Zwrot towaru lub wymiana towaru następuje na adres korespondencyjny Sklepu. Zwracane przedmioty nie powinny nosić śladów użytkowania.

5. Sklep jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (zgodnie z ceną zakupu) w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od otrzymania przesyłki od konsumenta).

6. W przypadku, gdy Klient zwraca tylko część z towarów stanowiących przedmiot zamówienia, Sklep zwraca Klientowi tylko cenę zwróconego towaru. Koszt odesłania towaru do Sklepu nie podlega zwrotowi.

7. Środki zostaną zwrócone Klientowi na podany przez Klienta rachunek bankowy.

8. W przypadku, gdy opakowanie dostarczonej do Klienta przesyłki posiada oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności osoby dostarczającej paczkę sporządzić protokół szkody nie przyjmując przesyłki.

9. Składając reklamację zakupionych towarów należy podać dokładny opis występującej wady, podać okoliczności jej wystąpienia, wykazać dokonanie zakupu oraz wskazać rachunek bankowy, na który miałyby zostać przelane środki pieniężne.

10. Sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

11. W przypadku uznanej reklamacji towary są wymieniane na wolne od wad. Jeśli model nie występuje już w ofercie Sklepu, Sklep zwraca kwotę odpowiadającą cenie zakupu oraz kosztom przesyłki towaru do klienta na wskazany rachunek bankowy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

12. Koszty przesłania wadliwego produktu do Sklepu ponosi Klient. Koszt ten zostanie zwrócony na rachunek bankowy Klienta w przypadku uznania reklamacji. W przypadku nieuznanej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, koszty przesyłki nie są zwracane.

13. Klient ma możliwość wymiany zamówionego towaru na inny, dostępny towar z oferty Sklepu. Odbywa się to w formie procedury zwrotu oraz ponownego złożenia zamówienia.

14. Klient ma możliwość wymiany towaru w punkcie stacjonarnym, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących stanu wymienianego towaru.

§ IV. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez Radomiak Sp. z o. o. w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.

2. Administratorem tych danych jest Radomiak Sp. z o. o.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

§ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi przez Sklep usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: sklep@radomiak.pl

5. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym regulaminie.
© 2016 Sklep.Radomiak.pl Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved